Xem tất cả 16 kết quả

THIẾT BỊ SƠ CHẾ THỊT CÁ

Máy cắt thịt đông Berjaya SM300

THIẾT BỊ SƠ CHẾ THỊT CÁ

Máy cắt thịt đông Sirman MIRRA 250C

THIẾT BỊ SƠ CHẾ THỊT CÁ

Máy cắt thịt đông Sirman MIRRA 300

THIẾT BỊ SƠ CHẾ THỊT CÁ

Máy cắt thịt đông Sirman TOPAZ 250

THIẾT BỊ SƠ CHẾ THỊT CÁ

Máy cắt thịt tươi Berjaya MS75AFS

THIẾT BỊ SƠ CHẾ THỊT CÁ

Máy cắt thịt tươi Restop ZQ-180

THIẾT BỊ SƠ CHẾ THỊT CÁ

Máy cưa xương Berjaya BSM650

THIẾT BỊ SƠ CHẾ THỊT CÁ

Máy thái thịt đông Berjaya SM250

THIẾT BỊ SƠ CHẾ THỊT CÁ

Máy vặt lông gà vịt Berjaya FRM60

THIẾT BỊ SƠ CHẾ THỊT CÁ

Máy xay thịt Berjaya MM12L

THIẾT BỊ SƠ CHẾ THỊT CÁ

Máy xay thịt Berjaya MM22

THIẾT BỊ SƠ CHẾ THỊT CÁ

Máy xay thịt Sirman TC 12E

THIẾT BỊ SƠ CHẾ THỊT CÁ

Máy xay thit Sirman TC 22E